Bendl předal ministerstvo dopravy Gustávu Slamečkovi

pat a mat.gif

Na Ministerstvu dopravy v pondělí 11.5.2009, proběhla netradiční tisková konference dvou šéfů tohoto resortu. Odcházející ministr Petr Bendl předával úřad nově jmenované hlavě ministerstva Gustávu Slamečkovi.

Bendl SlamečkaSlamečka přešel do funkce ministra z pozice náměstka, kterým se stal letos v lednu po nástupu Petra Bendla do ministerské funkce. Od května 2007 je šéfem Státního fondu dopravní infrastruktury.

Gustáv Slamečka předložil novinářům seznam základních bodů pro příští měsíce.

Prioritou nového ministra dopravy bude především zajistit chybějící peníze na dopravní stavby a to hlavně na dokončení pražského okruhu a dálnice D47 na severní Moravě.

Ministr chce ale peníze i na údržbu silnic a rozšíření informačního systému na dálnicích. V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury chce zajistit "dostatečný prostor pro modernizaci dálnice D1". Zaměří se také na přípravu hybridního mýtného systému a jeho rozšíření z dálnic.


„Peníze na dopravní stavby, železnice pod drobnohledem a výkonný úřad“

- s tím vstupuje do funkce nový ministr dopravy Gustáv Slamečka

Základních 18 bodů nového ministra dopravy pro příští měsíce:

Silniční doprava:
• Na prvním místě stojí zajištění chybějících prostředků pro klíčové rozestavěné dopravní stavby ještě v letošním roce – zejména D47 a Pražský okruh.
• Dostatek financí pro investice do dopravní infrastruktury pro příští rok.
• Zajištění dostatečného množství finančních prostředků také na údržbu silniční infrastruktury včetně rozšíření dálničního informačního systému nejen na dálnici D1, ale i na frekventovaných úsecích dalších dálnic (D2, D5 a případně další).
• Připravit kvalitní rozpočet SFDI na rok 2010, a to s dostatečným prostorem pro projekty modernizace dálnice D1.
• Pokračovat v přípravě PPP projektu na výstavbu a provozování dálnice D3.
• Pokračovat v přípravě hybridního systému výběru mýta.
• Dokončit přípravu bezpečného legislativního rámce pro dynamické vážení na silnicích všech tříd.

Bezpečnost silničního provozu:
• Dosáhnout ve spolupráci s Policií ČR lepší informovanosti řidičů v případě dopravních komplikací na D1 prostřednictvím zrychlení informačního toku v rámci dálničního informační systému.
• Dokončit ohlášenou obnovu vodorovného značení na třetině silnic I. třídy.
• Pokračovat v zahájených preventivních kampaních – Nemyslíš – zaplatíš!, (NE)zvratné osudy, The Action, Domluvme se a další

Drážní doprava:
• Dořešit ve spolupráci s kraji a ministerstvem financí úhradu ztráty Českých drah z regionální železniční dopravy za rok 2008. Navrhnout systémové řešení financování regionální drážní dopravy do budoucna.
• Pokračovat v přípravě železničního spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm.
• Dokončení převodu „živé dopravní cesty“ na SŽDC.
• Pokračovat ve vytváření podmínek pro vznik konkurenčního prostředí na železnici.
• Pokračovat v jednáních o možném spojení ČD Cargo a ŽSSK Cargo.

Vodní doprava:
• Najít cestu k dohodě s Ministerstvem životního prostředí o splavnění řeky Labe v Plavebním stupni Děčín a dokončit přípravné práce projektu.
• Dořešit územní ochranu koridoru průplavu „Dunaj-Odra-Labe“.

Letecká doprava:
• Dokončit privatizaci ČSA.

jmenovani.JPG

Čtěte také:

Stojan na pneumatiky, regály na pneumatiky, regálové systémy

Přihlášení