Milion řidičů si musí vyměnit řidičský průkaz

Ridicak.jpg
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010.

Takových dokladů eviduje Ministerstvo dopravy v centrálním registru řidičů k 30. dubnu 2009 přibližně 1.120.000. Uvedená hodnota odpovídá 18% registrovaných řidičů v České republice. Více než 1/3 těchto řidičů je ve věku 30-40 let. Bude-li zachováno průměrné tempo výměny z předchozího období reálně hrozí, že k 1. lednu 2011 pozbyde platnost 750.000 řidičských průkazů vydaných v uvedeném období!!!

Ministerstvo dopravy vyzývá veřejnost, aby zodpovědně přistoupila k aktuální etapě povinných výměn (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.). Nyní je nejvhodnější doba podat žádost o vydání (výměnu) řidičského průkazu na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Na konci uvedeného období - roku 2010 - hrozí kumulace výměny velké části řidičských průkazů, resp. osob, které budou o výměnu žádat.

Detailní informace, týkající se statistických výstupů k uvedené problematice (včetně archivních výstupů), jsou obsahem www stránky Ministerstva dopravy.

Čtěte také:

Stojan na pneumatiky, regály na pneumatiky, regálové systémy

Přihlášení