Světla pro denní svícení

IMG_1585.jpg

Od 1. července 08 vstoupil v platnost nový silniční zákon a stím přišla povinost celoroční svícení. Pokud nechcete mít rozvícené celé auto máme tady další variantu: světla pro denní svícení

Výhody tohoto řešení jsou:

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ
- světla se zapnou automaticky ihned poté, co řidič vozu otočí klíčkem zapalování, jakmile řidič klíček zapalování vrátí do základní polohy, světla se sama automaticky vypnou.

MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE
- autobaterie a alternátor jsou zatíženy méně, než když je zapnuto standardní osvětlení automobilu. Světla jsou vybavena výkonnými žárovkami s výkonem od 6 do 21 wattů....

ŠETŘÍTE OSTATNÍ ŽÁROVKY
-šetříte diody v interiéru a všechny ostatní žárovky, například když používáte drahé autožárovky s větší svítivostí nebo Xenony.

NĚKTERÉ VARIANTY
denni2.jpg

denni3.jpg

denni5.JPG

dennn1.jpg

dennn2.jpg

CO NA TO MINISTERSTVO DOPRAVY?

Ministerstvo dopravy České republiky:
Montáž, umístění a zapojení denních svítilen předepisuje a upravuje homologační předpis EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb.

Tyto svítilny jsou nepovinné na automobilech a zakázané na přípojných vozidlech. V tomto homologačním předpisu je podrobně uvedeno jak má být svítilna umístěna na výšku, šířku, délku vozidla, elektricky zapojena a požadavek na orientaci směrem dopředu.

Svítilny pro denní svícení, které jsou homologovány dle předpisů EHK/OSN nebo EHS/ES lze použít v souladu se zákonem č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v posledním platném znění (dále jen zákon).

Denní svítilny firmy HELLA můžete použít k svícení, pokud jsou homologovány dle předpisu EHK/OSN č. 87 (označeny homologační značkou E s č. xxxx pod kterým byla homologace uvedena a označením RL). Vámi dodaná dokumentace k těmto svítilnám HELLA tuto podmínku splňují.

O montáži na konkrétní značku vozidla musíte získat informace přímo v návodu k montáži, protože jsou dodávány sady univerzální a také svítilny speciálně přizpůsobené na konkrétní typ vozidla se speciálními montážními díly.

V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:

počet - dvě na přídi vozidla
na šířku - max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm)
na výšku - od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.
K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení zajistí plnění následujících podmínek:

svítí samostatně bez obrysových světel,
automaticky se zapínají s polohou "klíčku" pro běh motoru a zhasnou po vypnutí motoru,
povinně se automaticky vypínají při rozsvícení světlometů
kontrolka je nepovinná.
Z výše předepsaných požadavků na montáž vyplývá, že se automaticky rozsvítí bez dalších světel či svítilen.

Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného umístění a zapojení dle předpisu EHK/OSN č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu posouzení. Doporučujeme proto odbornou montáž a kontrolu ve zkušební stanici (vybrané STK) nebo v pověřené zkušebně (ÚSMD Praha nebo TÜV ÚVMV Praha).

Po dodatečném namontování denních svítilen nejde o přestavbu vozidla ani o změnu technických údajů v registru či TP.

Zápis se tedy žádný neprovádí obdobně jako u mlhových svítilen.

Výše uvedeným způsobem namontované svítilny tedy zjevně plní současné požadavky §32 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v posledním platném znění.

Informace poskytla:
Jaroslava Belatková
sekretariát ředitele odboru schvalování vozidel a předpisů
Ministerstvo dopravy České republiky

CO NA TO: TÜV UVMV s.r.o?
V případě použití denních svítilen homologovaných dle EHK předpisu č.87 nesvítí s nimi žádné obrysové svítilny, ani přední, ani zadní. Toto je odsouhlasená skutečnost na které se nic nemění. Denní svítilny se použijí za nesnížené viditelnosti (tzn.během dne), potkávací světla se použijí za snížené viditelnosti. Na jarním zasedání pracovní skupiny GRE v Ženevě se projednával návrh automatického přepínání mezi potkávacími světly a denními svítilnami v systému se snímačem vnějšího osvětlení. To bylo prozatím zamítnuto a volba přepnutí z denních svítilen na potkávací světla je ponechána na vůli řidiče. Domnívám se, že o takové automatice se bude někdy v pozdější budoucnosti znovu jednat.

TÜV UVMV s.r.o.
Ing.Ctirad Pecháček,
Laboratoř el.příslušenství,
Novodvorská 994,
142 21 PRAHA 4

ZAPOJENÍ SVĚTEL OD FIRMY HELLA

denni4.jpg

Čtěte také:

Hledat

Stojan na pneumatiky, regály na pneumatiky, regálové systémy

Přihlášení