Rady před cestou na dovolenou v zahraničí

mediumsize-rgb_occrs_0035.jpg

Každoročně se mnoho našich občanů vydává na svoji dovolenou osobním
automobilem do zahraničí. Nebude proto od věci upozornit před začátkem
období dovolených na základní pravidla pro dálkové jízdy, povinnou
výbavu jak řidiče, tak i vozidla a upozornit na některé obecně málo
známé rozdíly v pravidlech silničního provozu v zahraničí.

Abychom se vyhnuli problémům zejména s policií  při cestách do zahraničí, je nutné mít s sebou:

 • platný
  řidičský průkaz – ve státech EU platí všechny platné české řidičské
  průkazy, ve státech Evropské hospodářské komise OSN potom všechny české
  řidičské průkazy, které odpovídají ustanovením Úmluvy o silničním
  provozu OSN, do ostatních států je nutné mít mezinárodní řidičský
  průkaz,
 • zelenou kartu,
 • pokud nejsme vlastníkem
  vozidla, mohou policisté v zahraničí vyžadovat potvrzení o tom, že nám
  vlastník vozidlo pro jízdu zapůjčil. To vyplývá z ustanovení již
  zmíněné Úmluvy o silničním provozu, ovšem forma toho potvrzení není
  nikde specifikována,
 • pokud není naše registrační značka na
  vozidle vybavena modrým proužkem EU, je nutné mít na vozidle
  rozlišovací značku státu evidence,

„Podle průzkumu
provedeném oddělením BESIP Ministerstva dopravy přibližně 95 % všech
českých řidičů používá na svých vozidlech rozlišovací značku státu
evidence vozidla, které neodpovídá ustanovením Úmluvy o silničním
provozu 0SN z roku 1968. To může být zdrojem problémů s policisty
v zahraničí“,
uvedla ve své prezentaci vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Mgr. Zuzana Ambrožová.

I
když pravidla silničního provozu, včetně svislých a vodorovných
dopravních značek, jsou v zásadě v celé Evropě stejná a daná
mezinárodními úmluvami OSN (Úmluva o silničním provozu 1968 – Vídeňská
úmluva 1968), přesto existují určité odlišnosti oproti České republice.

Některé zajímavé rozdíly v pravidlech silničního provozu mezi Českou republikou a některými evropskými státy:

 • V případě,
  že je vlivem povětrnostních podmínek snížená viditelnost ve dne pod
  50 m, platí na dálnicích v SRN nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h.
 • Za
  snížené viditelnosti ve dne a za deště platí na dálnicích ve Francii
  nejvyšší dovolená rychlost 110 km/h namísto obecně platné nejvyšší
  dovolené rychlosti 130 km/h.
 • V Polsku, na Islandu, v Turecku, Belgii, Bulharsku a v Řecku musíte mít osobní vozidlo vybaveno hasicím přístrojem.
 • Ve Švýcarsku má tramvaj odbočující vlevo přednost před protijedoucími vozidly.
 • V Belgii má tramvaj vždy přednost v jízdě.
 • V případě
  nezaplacení pokuty za dopravní přestupek Vám může být policistou na
  místě zabavena cenná věc nebo i zadržen Váš automobil. Toto ustanovení
  platí, a to i pro zahraniční řidiče, například v Norsku, Dánsku,
  Rakousku, Slovinsku, Lucembursku a v Nizozemsku. Ve Spolkové republice
  Německo platí, že Vám příslušný orgán v případě vyslovení zákazu řízení
  motorového vozidla vyznačí tuto skutečnost do národního řidičského
  průkazu. Ve Velké Británii není cizinec pokutován na místě, jeho
  přestupek je řešen vyšší instancí – správním soudem. Naopak při
  zaplacení na místě Vám může být ve Slovinsku pokuta snížena až o 50 %.
 • Při couvání musíte mít ve Slovinsku zapnuté výstražné blikače.
 • V Maďarsku jsou řidiči povinni uposlechnout příkazů, vydávaných z reproduktorů policejních vozidel a vrtulníků. 
 • V Maďarsku
  mimo obec platí povinnost přibližovat se k úrovňovému železničnímu
  přejezdu rychlostí nejvýše 40 km/h, v obci nejvyšší dovolenou rychlostí
  30 km/h. Přes železniční přejed smí jet řidič v obou případech nejvyšší
  dovolenou rychlostí 5 km/h, a to bez zastavení.
 • V Itálii platí zákaz vjezdu na dálnici pro motocykly s objemem válců nižším než 150 cm3.
 • Ve Španělsku, Turecku a na Kypru musíte mít své vozidlo vybaveno dvěma výstražnými trojúhelníky.
 • Řidič, který je zastaven v Polsku Policií, je povinen:
  • zastavit vozidlo,
  • obě ruce položit na volant a nevystupovat z vozidla,
  • na příkaz kontrolujícího vypnout motor a rozsvítit výstražná světla.
  • Pokud se týká spolucestujících, ti mohou vystoupit z vozidla pouze se svolením kontrolujícího policisty.
 • Zdroj: MD

Čtěte také:

Stojan na pneumatiky, regály na pneumatiky, regálové systémy

Přihlášení