Charakteristika paliva - Oktanové číslo, Cetanové číslo

02.jpg

Charakteristika paliva Oktanové číslo, Cetanové číslo

 

Oktanové číslo – vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu (detonaci, tzv. „klepání“) při kompresi ve válci spalovacího motoru .

Udává procentuální obsah izooktanu ve směsy z heptanem, která se chová stejně jako zkoumané palivo.
Je li číslo > 100 nejedná se o oktanové číslo, ale o výkonnostní číslo, které vyjadřuje o kolik procent je výkon větší než, když by motor pracoval z čistým izooktanem..

Například: oktanové číslo 98 znamená, že palivo je stejně odolné proti samozápalu jako směs, skládající se z 98 % oktanu a 2 % heptanu.

Antidetonátory: čistý benzín má velmi nízké oktanové číslo. Pro to se do něj přidávají přísady, které jej zvyšují.
Například: tetraetylolova (olovnatý)
pentakarbonit železa (bezolovnatý)
monometilanilin (bezolovnatý)
a jiné.

Jak se zjišťuje oktanové číslo: ve zkušebním motoru se spaluje izooktan s antidetonátory a ve druhém motoru heptan s antidetonátory a ty se do paliva přidávají, až dosáhne stejného chvění jako první motor.

Palivo pro naftové motory:

Cetanové číslo: Udává množství n-hexadekanu (cetanu) v objemových procentech ve směsi s aromatickým uhlovodíkem 1-methylnaftalenem, která má stejnou vznětovou charakteristiku jako srovnávaný vzorek skutečné pohonné látky (nafty). Cetanové číslo 0 tedy odpovídá motorové naftě, která má stejné charakteristiky jako čistý metylnaftalen; cetanové číslo 100 odpovídá čistému cetanu (hexadekanu).

 

Obrázek uživatele Anonym

Milý autore! Než vyjdete s

Milý autore!

Než vyjdete s něčím na web, zjistěte si něco o problematice, na kterou se chcete zaměřit.

Víte, že oktanové číslo benzínu závisí na struktuře uhlovodíků, z nichž se benzín skládá? Že anilín (monometylbenzen) se přidával do benzínů v první polovině 20. století a velice brzo se s tím přestalo kvůli jeho toxicitě a velmi nízké účinnosti? Že pentakarbonylželezo používali pro zvýšení oktanového čísla Němci za 2. světové války, ale hlavní komplikací byly oxidy železa, které po spálení benzínu zůstávaly ve válci? To, že se od r. 2001 u nás používá bezolovnatý benzín, možná víte... Aby se udrželo vysoké oktanové číslo i bez tetraetyl- resp. tetrametylolova, přidávají se do automobilových benzínů kyslíkaté sloučeniny - étery; a jistě víte i o bioetanolu, který se dnes už přidává "celoplošně". Podobné je to s významem biosložek (v ČR hlavně metylesterů mastných kyselin řepkového oleje) přidávaných do motorové nafty.

Kromě přednostního používání informací z Googlu (znáte úsloví "to nevymyslíš"?) Vám rovněž doporučuji zopakovat si předložky se 7. pádem...

Hodně úspěchů v sebezdělávání Vám přeje

Váš čtenář

Obrázek uživatele Zabiak

Článek bohužel neproběhl

Článek bohužel neproběhl korekturou, protože je staršího data.
Autor čerpal z informací, které se vyučují na střední škole. :-(

Články na našem webu jsou z velké části tvořeny našimi návštěvníky, jelikož se v této problematice zřejmě vyznáte, nabízím Vám možnost napsat lepší článek o tomto problému, který zde místo tohoto zveřejním: (jan.vosátka@gmail.com) .

Octavia Combi 1,9TDi.

Čtěte také:

Hledat

Stojan na pneumatiky, regály na pneumatiky, regálové systémy

Přihlášení