Dnes je poslední den, kdy můžete koupit dálniční známku levněji!

dálniční známka

Zvýšení cen dálničních známek od 1. března je důsledkem přizpůsobení se pravidlům Evropské unie týkajícím se maximálního poměru cen krátkodobých a ročních známek. Tato změna ovlivní ceny roční, třicetidenní a desetidenní dálniční známky v České republice.

Konkrétně se roční dálniční známka zdraží z 1500 na 2300 korun. Naopak cena třicetidenní a desetidenní dálniční známky klesne na 430 a 270 korun. Tato úprava má za cíl zajištění souladu s pravidly Evropské unie.

Kromě toho nově vstoupí v platnost i jednodenní dálniční známka, která bude k dostání za 200 korun. Tato možnost umožní řidičům, kteří cestují na kratší vzdálenosti, platit za užívání dálnic pouze za den, kdy je skutečně potřebují.

Důležité je také zmínit, že od 1. ledna byla s novelou zákona o pozemních komunikacích doba odložení platnosti dálničních známek snížena z maximálních 90 na 30 dní. To znamená, že například při koupi dálniční známky 29. února bude možné nastavit platnost od 29. března. Tato změna má zajistit větší flexibilitu pro řidiče při nákupu a využívání dálničních známek.

Zkrácení doby odložené platnosti dálničních známek z tří měsíců na 30 dní bylo zdůvodněno tím, že tato možnost již není příliš využívána, zejména poté, co uplynulo první období provozu systému elektronických dálničních známek. Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis, který systém provozuje, tuto změnu vysvětlil tím, že v prvním roce provozu chtěla řada lidí zakoupit novou dálniční známku s velkým předstihem, což dříve umožňovala tříměsíční odložená platnost. Nicméně v současné době již tato funkce není tolik využívána, a proto došlo ke zkrácení této doby na 30 dní.

Pokud jde o úspory při nákupu dálniční známky, existuje možnost trochu taktizovat a zakoupit si novou známku, i když platnost té stávající ještě trvá několik měsíců. Například společnost MOL vypočítala, že v této situaci se vyplatí zakoupit si novou dálniční známku i řidičům, jejichž platnost stávající známky končí až 2. srpna tohoto roku. I když takoví řidiči přijdou o pár měsíců platnosti stávající známky, za vyšší cenu budou nakupovat novou známku až za rok.

Tento způsob nakupování dálničních známek také reflektuje skutečnost, že většina motoristů má platnost svých známek končící v prvních měsících roku, což je důsledek setrvačnosti z doby platnosti papírových dálničních známek. V prosinci, kdy si lidé ještě mohli naposledy odložit dobu začátku platnosti známky až o 90 dní, byl zaznamenán významný meziroční nárůst počtu prodaných ročních elektronických dálničních známek.

Známku můžete koupit zde: https://edalnice.cz/

Čtěte také:

Stojan na pneumatiky, regály na pneumatiky, regálové systémy

Přihlášení